واش ماش

مراحل اجرای پروژه در اپلیکیشن نویس

نقطه قوت ما انجام پروژه شما بصورت تخصصی در بخش های مختلف شرکت می باشد . مراحل اجرای پروژه در آکاف به شرح زیر می باشد.
فاز اول : آنالیز و ایده پردازی
فاز دوم: رابط کاربری و گرافیک
فاز سوم : ماکت و تست زنده رابط کاربری
فاز چهارم : برنامه نویسی
مهمترین و آخرین فاز : تست!
برای خدمت آمده ایم

قم
کرج
اهواز
اصفهان
شیراز
تبریز
مشهد
تهران